หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  
 

    สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ และแหล่งน้ำ โดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม
   เนื่องในโอกาสมหาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลมจึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม โดยได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในตำบลเป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 15.05 น. โดย คุณ นันท์นภัส พัดลม

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2559
 
  •